Sponsers

De eerste sponsoren zijn bekend, we hopen natuurijk op meer sponsoren die onze wedstrijd een warm hart toe dragen!