Deelname reglement Bernhezer Paarden 3-daagse

Deelname reglement Bernhezer Paarden 3-daagse

 1. De minimum leeftijd voor een deelnemende menner is 18 jaar. Of een menner jonger dan 18 jaar moet in het bezit zijn van een geldig men bewijs, of een groom van 18 jaar of ouder hebben.
 2. Deelnemende ruiters t/m 16 jaar dienen begeleid te worden door een deelnemer van minstens 18 jaar. Deze begeleider rijd zelf ook mee en mag niet meer dan 2 personen begeleiden.
 3. De paarden die deelnemen moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben.
 4. Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn. Men-wagens dienen in technisch goede staat te verkeren en voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 5. Elke deelnemer moet op  verzoek van de organisatie het paspoort (vaccinatiebewijs) van het deelnemende paard kunnen tonen, op straffe van uitsluiting.
 6. Als deelnemer ben  je verplicht om in het bezit te zijn van een geldige particuliere wa-verzekering. (eigen paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de wa-verzekering.) Als men met paarden rijd die niet in eigendom zijn, dan dient hiervoor een aparte wa-verzekering te worden afgesloten.
 7. De organisatie van de Bernhezer Paarden 3-daagse (stichting De Brabantse Mensport/NHAV) kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de Bernhezer Paarden 3-daagse.
 8. Uit veiligheidsoverwegingen en verzekerings oogpunt wordt het dragen van een  veiligheidscap ten zeerste aangeraden.
 9. De startkaart die wordt uitgereikt is strikt persoonlijk en moet op verzoek van de organisatie kunnen worden getoond. Dit geldt ook voor een geldig identiteitsbewijs zo dat wij indien nodig uw identiteit kunnen verifiëren.
 10. Op het start/finish terrein mag uitsluitend in stap worden gereden.
 11. Tijdens de deelname aan de Bernhezer Paarden 3-daagse gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede de lokale verordeningen.
 12. Het is niet toegestaan op fiets- en wandelpaden te rijden of over afsluitbomen te springen. Overtreding van deze regel kan u een flinke boete opleveren.
 13. Kruisende wegen/paden dient u in stap over te steken. Bij het oversteken  van verkeerswegen geldt tevens: ruiters het liefst met meerdere tegelijk. Let ook op achteropkomende deelnemers. Indien er een verkeersregelaar staat, dient u zijn of haar aanwijzingen op te volgen.
 14. Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander langzaam verkeer toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen ( denk aan hinder, onrust, stof, naspatten etc.) Passeer altijd in stap, anders in overleg.
 15. Het is verboden zich als deelnemer luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of om afval achter te laten.
 16. Honden dienen altijd aangelijnd te zijn.
 17. Op de routes van de paarden 3 daagse is het verboden te roken (i.v.m. bosbrand, leidselvoering etc.)
 18. Bindt u paard(en) niet aan een boom of tak en laat paard(en) nooit zonder toezicht staan. Laat uw paard(en) niet van het groen eten (schade, giftig)
 19. Er wordt sterk op gewezen een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af te nemen!!!!
 20. Deelnemers die door omstandigheden  genoodzaakt zijn hun deelname aan de paarden 3-daagse te beëindigen of te onderbreken, zijn verplicht hiervan direct melding te maken bij het secretariaat. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel te nemen, indien nodig met een ander paard. Hiervan dient wel voor de start aan de organisatie meldingen te worden gemaakt.
 21. De aanwijzingen/verzoeken van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd.
 22. Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen of anderszins ( oa. Het niet naleven van het deelnemersreglement of het rijden met een ongeoefend of overbelast paard etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verder te rijden
 23. Deelnemers zijn verplicht tijdens deelname aan de routes zichtbaar het start nummer te dragen. De startnummers worden in tweevoud bij het secretariaat uitgereikt en hiervoor geld een borg van € 5,–. Deze wordt teruggegeven wanneer de nummers op het secretariaat worden teruggebracht.
 24. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik van diens beeltenis in druk of foto, film of video, tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Bernhezer paarden 3-daase, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.